Nordic Hair till hör undantagen i sjukvården då det finns få behandlingar på marknaden som har någon positiv inverkan på den autoimmuna sjukdomen alopecia areata, det vill säga fläckvis håravfall. Skälet varför det finns så få behandlingar kan vara att orsaken till sjukdomen eller sjukdomarna inte är kända och därför går det inte att aktivt söka mekanismerna för att få de nya medicinerna att fungera på ett bra sätt. Mycket forskning läggs ner på dessa hårsjukdomar och det är helt klart att det kommer att komma en lösning men troligen kommer den att dröja ett bra tag.

 Alopecia areata drabbar alla människor i snitt två procent av tiden vi lever. Det innebär att väldigt många har varit drabbade och många vet inte ens om att de har varit drabbade då en del fläckar växer ihop inom tre till sex månader utan att lämna några större spår. Nordic Hair har en egen behandlingsmetodik vilket gör att dessa sjukdomar kan botas och de inte täcker allt för stor del av skalpen – inte mer än 40 procent.